ผลลัพธ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบที่เป็นไปได้อย่างหนึ่งของวิธีการที่ DNA พับภายในเซลล์และรูปแบบการพับเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของวัสดุทางพันธุกรรม ความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการควบคุมการจำลองแบบดีเอ็นเอเปิดเส้นทางใหม่ของการวิจัยทางพันธุศาสตร์ เมื่อเวลาการจำลองแบบถูกเปลี่ยนแปลง

มันสามารถเปลี่ยนวิธีการตีความข้อมูลทางพันธุกรรมของเซลล์อย่างสมบูรณ์ นี่อาจเป็นข้อมูลสำคัญในขณะที่นักวิทยาศาสตร์จัดการกับโรคที่ซับซ้อนซึ่งเวลาการจำลองแบบถูกรบกวน หากคุณทำซ้ำในสถานที่และเวลาที่แตกต่างกันคุณอาจรวบรวมโครงสร้างที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเซลล์มีสิ่งต่าง ๆ พร้อมใช้งานในเวลาที่ต่างกันการเปลี่ยนแปลงเมื่อสิ่งที่ลอกเลียนแบบเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของข้อมูลพันธุกรรม