ยูนนานเจดีย์สามองค์ต้าหลี่หอคอยพุทธเหล่านี้เป็นสถานที่สำคัญของต้าหลี่เมืองโบราณในมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน หอคอยหลักถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงกลางศตวรรษที่สิบเก้าโดยหวังว่าจะบรรเทาอุทกภัยเป็นประจำ ที่ความสูง 69 เมตรและ 16 ชั้นมันเป็นตึกระฟ้าสำหรับราชวงศ์ถังและยังคงเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศจีน

แต่ละชั้นมีการตกแต่งด้วยรูปปั้นพระพุทธรูปหอคอยที่เหมือนกันอีกสองแห่งนั้นอยู่ห่างออกไป 42 เมตรและถูกสร้างขึ้นเกือบศตวรรษต่อมา โครงสร้างศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามนี้สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า Shutterbugs สามารถถ่ายภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจากหลายมุม เจดีย์สามองค์อยู่ทางเหนือของตัวเมืองต้าหลี่ เที่ยวบินตรง (30 นาที) และรถไฟ (แปดชั่วโมง) มีให้บริการระหว่างต้าหลี่และคุนหมิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนาน