สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการและสมาพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สสปน) ร่วมกับ 17 ประเทศกำลังมองหาการส่งเสริมสถานที่จัดงาน MICE 490 แห่งเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน MICE Venue Standards (TMVS) ในปีพ. ศ. 2561 คะแนนสูงจะเน้นถึงปัจจัยด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืน

นายศุภวรรณทีรารัตน์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจของสสปน. กล่าวว่า TMVS ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของเราในการยกระดับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยสำหรับทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้ นอกจากนี้ TMVS ยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพการให้บริการของ MICE และการส่งเสริมการตลาด สสปน. ร่วมกับสมาคมที่เกี่ยวข้องกับไมซ์จำนวน 17 แห่งสมาคมส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการสมาคมการค้าการจัดงานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมไทยสมาคมธุรกิจโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวไทยกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม