พรรคการเมืองใด ๆ สามารถทำได้ในขณะที่ร้อยละ 16.5 พร้อมที่จะให้ความไว้วางใจในพรรคพลังประชารัตน์และพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 16.4โครงการที่รัฐบาลต้องการให้คนดูอย่างต่อเนื่องคือบัตรสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อยและร้านค้าประชาราษฎร์ ร้อยละ 27 การแก้ปัญหาหนี้สินนอกระบบร้อยละ 15.1

สินเชื่อบ้านและที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม (ร้อยละ 12.5) ) การปราบปรามบุคคลที่มีอิทธิพลและการทุจริต (ร้อยละ 11.9) และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นบริการการแพทย์ฉุกเฉินฟรี (ร้อยละ 10.2) จากการสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 27.7 เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยสามารถแก้ไขปัญหาที่น่ารำคาญที่สุดหากได้รับเลือกให้เป็นรัฐบาลชุดต่อไป