ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาปศุสัตว์นายพลวิทย์ธนิตย์ในวันเสาร์นี้ได้กล่าวย้ำว่าจะยุติการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยในปีหน้า นายสรวิทย์กล่าวว่ากรมฯ จะฝึกอาสาสมัครเพื่อให้สุนัขและแมวทุกคนทั่วประเทศได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี นายวรวิทย์กล่าวว่าอาสาสมัครจะได้รับการฝึกอบรมโดยสัตวแพทย์และจะได้รับใบรับรอง

และได้รับมอบอำนาจตามกฎหมายอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคหอบหืด พ.ศ. 2535 นายสรวิทย์กล่าวว่าอาสาสมัครจะเปิดฉากการรณรงค์ระดับประเทศเพื่อให้ได้ภาพตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมทั่วประเทศ ภาควิชาฯ จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในประเทศต่างๆเพื่อสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในประเทศและสุนัขจรจัดและจะให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสัตว์ที่สำรวจพบ